ROVANIEMEN YRITTÄJÄNAISET RY
 

HALLITUS 2023

 
Hal­li­tuk­sen yh­teys­tie­dot:

Sähköposti: info@ro­va­nie­me­ny­rit­ta­ja­nai­set.fi

Puheenjohtaja:
Paula Kormano paula.kormano@pp.inet.fi
p. 040-0442802

Sihteeri:
Irma Tuisku tuiskukaa55@gmail.com
p. 040-5475015

Rahastonhoitaja:
Seija Kupila seija.kupila55@gmail.com
p.040-5148767

Muut hallituksen jäsenet:

Varapuheenjohtaja / tiedottaja:
Sirpa Tuulikki Erola, sirpatuulikki.erola@gmail.com
p. 040 1645550


Jäsenvastaava / tiedottaja:
Taina Stark,  taina@beebike.fi
p.0400-821780


Kirjanpitäjä:

Tiina Luosujärvi, tiinantoimisto@gmail.com
p. 0400-893136


Kerhohuoneen vastaava ( varalla Seija Kupila):
Riitta Putula,  riitta.putula@gmail.com
p.040-5368675


SOME ja nettisivujen vastaava:
Marjo Saarinen , marjo@designsaarinen.fi
p.040-7602034
Saat lisätietoja ottamalla meihin yhteyttä.